Obesitas

Overgewicht is een toenemend wereldwijd probleem. De helft van de volwassen Nederlanders lijdt aan overgewicht. Naar verwachting zal dit percentage blijven stijgen.

Bij 13% van de volwassen Nederlanders is sprake van ernstig overgewicht oftewel morbide obesitas. Iemand heeft morbide obesitas als zijn Body Mass Index (BMI) groter of gelijk is aan 40 of groter dan 35 met bijkomende medische klachten, zoals suikerziekte (diabetes), hart- en vaatziekten of gewrichtsproblemen. Bereken je BMI.

Gezondheidsrisico’s bij overgewicht

Behalve risico's op hart- en vaatziekten, vergroot ernstig overgewicht de kans op suikerziekte, hoge bloeddruk, galstenen, versnelde slijtage van gewrichten, slaapademhalingsproblemen en verschillende kwaadaardige tumoren en daarmee de kans op sterfte. Studies hebben aangetoond dat iemand die zich niet aan ernstig overgewicht laat opereren, meer risico's heeft op overlijden dan iemand die zich wel laat opereren.

Obesitas illustratie gezondheidsrisico's

Afvallen

Voor iemand met een ernstig overgewicht is het vaak erg moeilijk om goed af te vallen. Hiervoor zijn verschillende redenen:

  • Het lichaam is gewend aan het gewicht en wil dit in stand houden;
  • de vetlaag vormt een isolatielaag voor warmte, waardoor het lichaam weinig energie hoeft te verbranden om op temperatuur te blijven;
  • door overgewicht is het lastiger om te bewegen en/of te sporten;
  • er kan sprake zijn van een negatief zelfbeeld, waarbij vaak troost wordt gezocht in het eten van iets lekkers;
  • na afvallen zijn nog minder calorieën nodig om het gewicht laag te houden.

Deze redenen kunnen ertoe leiden dat het verloren gewicht door het afvallen er weer bij komt, het zogenaamde jojo-effect. Iemand valt terug in zijn oude gewoonten van verkeerd of te veel eten en te weinig bewegen. Dit is erg frustrerend.

Bariatrische chirurgie

Om de vicieuze cirkel te doorbreken, wordt bij mensen met ernstig overgewicht aangeraden om medisch in te grijpen. Er zijn verschillende afslankmiddelen op de markt. Echter, het gewichtsverlies is vaak minder dan 10 kilo. Bovendien gaan deze medicijnen nogal eens gepaard met ernstige bijwerkingen. Een nadeel van een maagballon is dat deze tijdelijk gewichtsverlies geeft. De ballon moet er namelijk een keer uitgehaald worden, waarna het gewicht er weer aankomt.

De WHO heeft gesteld dat Bariatrische Chirurgie de enige effectieve behandeling is voor ernstig overgewicht op de lange termijn. Er bestaan verschillende operatiemethoden voor Bariatrische Chirurgie met allemaal hun voor- en nadelen. Naast vermindering van de medische risico’s, geeft dit ook een verbetering van het zelfbeeld. Aangezien bariatrische operaties tot vitaminetekorten kunnen leiden, is het van belang dat patiënten levenslang multivitaminen gebruiken en onder controle blijven.

Er is gebleken dat bariatrische chirurgie in veel gevallen ervoor zorgt dat suikerziekte, die door het overgewicht is ontstaan (diabetes mellitus type 2), vermindert of zelfs geneest. Om die reden is het misschien mogelijk dat patiënten met suikerziekte (type 2) bij een lager BMI dan 35, in de toekomst ook worden behandeld.