Bloedziekten (hematologie)

Hematologie is een specialisatie binnen de Interne Geneeskunde en houdt zich bezig met afwijkingen van de bloedcellen. Dit kunnen goedaardige en kwaadaardige bloedziekten zijn, die bijvoorbeeld afwijkingen kunnen geven in het bloed,  in het beenmerg of in de lymfeklieren. Ook verschillende stollingsstoornissen horen bij het specialisme hematologie. 

Voor de behandeling van een bloedziekte of stollingsstoornissen kunt u terecht in Franciscus. Op onze locatie Franciscus Vlietland in Schiedam is een centrum ingericht waar hematologische zorg en oncologische zorg geboden wordt, het Franciscus Oncologiecentrum. 

Voor bestraling (radiotherapie) en beenmergtransplantaties wordt samengewerkt met het Erasmus MC. In het Franciscus Oncologiecentrum worden ook patiënten opgevangen die de dag ervoor in het Erasmus MC hun stamceltransplantatie hebben ondergaan. 

Alle patiënten met een kwaardaardige hematologische ziekte worden behandeld conform landelijke richtlijnen (HOVON) en regionaal besproken, zodat impliciet een regionale second opinion heeft plaatsgevonden.

Meer informatie over hematologie kunt u ook op de onderstaande website vinden: