Geheugenproblemen

Heeft u het gevoel dat u moeite krijgt met uw geheugen of merken uw naasten dit op? Of gedraagt u zich anders dan normaal? Dan is het verstandig om dit te laten onderzoeken.

Het is mogelijk om op één dag alle onderzoeken te ondergaan op de Geheugenpolikliniek. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt geprobeerd een diagnose te stellen en indien mogelijk, hiervoor een oplossing te bieden. Zo nodig wordt een behandeling ingezet en/of advies gegeven voor verdere ondersteuning of begeleiding.

Afdelingen