COPD

COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte). Als u COPD heeft, ademt u moeilijker omdat uw longen zijn beschadigd. U heeft minder zuurstof. Daardoor kunnen normale dingen zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden lastig zijn.

Uw longen kunnen niet voldoende voor een goede ademhaling zorgen. Vergelijk het met een tankwagen waar 10.000 liter zuurstof in kan. Een gezonde volwassene heeft ongeveer die hoeveelheid zuurstof per dag nodig. Bij COPD lukt het soms maar om een halve tankwagen per dag in- en uit te ademen.