Beroepsgerelateerde longziekten

In het Astma COPD & Allergie Centrum is een spreekuur speciaal voor patiënten met beroepsgerelateerde longziekten. Het doel van dit spreekuur is om de mogelijke relatie tussen de longklachten van deze patiënten en hun werkzaamheden aan te tonen. Dit kan gaan om nieuwe of bestaande longziekten. De klachten verergeren door de bloostelling aan bepaalde stoffen op het werk, zoals bijvoorbeeld giftige verfdampen, asbest, lasrook, maar ook allergenen, zoals pollen, schimmels, huisstofmijt, meelstof of enzymen.

Wanneer er sprake is van een longziekte, volgt daarna een uitgebreid onderzoek. Door middel van vragenlijsten en eventueel een meting op de werkplek kan er mogelijk een verband gelegd worden. Patiënten worden vervolgens iedere 6 weken besproken in een multidisciplinair overleg met de aanwezigheid van meerdere longartsen, longverpleegkundige, KNO-arts, dermatoloog, arbo-arts en arbeidshygiënist. Hierna volgt een advies en behandeling op maat voor iedere patiënt.