Triage

Als u zich bij de Spoedeisende Hulp heeft aangemeld, dan neemt u plaats in de wachtruimte. Het streven is dat u binnen 10 minuten door een triageverpleegkundige wordt gezien. Op grond van de ernst van uw klachten geeft deze verpleegkundige u een kleurcode. De kleur geeft de urgentie aan en daarmee ook uw wachttijd. De verpleegkundige kruist uw code in het schema, die u hieronder kunt downloaden, aan.

Het kan gebeuren dat iemand die na u binnen is gekomen, eerder wordt geholpen omdat de klachten een hogere urgentie hebben of dat die patiënt door een andere specialist wordt gezien.