Thuismonitoring met Luscii

Voor uw behandeling gaat u gebruikmaken van een thuismonitoring app, genaamd Luscii. In deze app voert u meetgegevens in en beantwoordt u vragen. Op basis hiervan beslist uw zorgverlener of actie nodig is. Denk aan medicatie aanpassing. In deze folder leest u meer over de app en hoe dit werkt.