Ondersteuning en nazorg

Wanneer u te horen krijgt dat u borstkanker heeft, komen er veel vragen op u af. Uw gezondheid is het belangrijkste maar we kunnen ons goed voorstellen dat u wilt weten welke invloed uw ziekte heeft op uw dagelijkse leven. Denk hierbij aan de zorg voor uw kinderen, werk, financiën en praktische zaken, invloed op relaties, veranderd toekomstperspectief of psychische problemen.

Bij de Franciscus Borstkliniek staat een team van chirurgen, oncologen, verpleegkundig specialisten, phycisian assistants, mammacare- en oncologieverpleegkundigen, medische psychologen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en geestelijke verzorgers voor u klaar om u hierin te ondersteunen en te begeleiden.

Zorg na de behandeling

Wij vinden het vanzelfsprekend dat u kunt vertrouwen op een optimale kwaliteit van de behandeling van borstkanker. Naast deze optimale zorg voor de behandeling, heeft het team van de Borstkliniek aandacht en zorg voor de verregaande gevolgen van borstkanker en de behandeling ervan. Er is aandacht voor lichamelijke, psychosociale en maatschappelijke vraagstukken en problemen waar u mee te maken kunt krijgen vanaf het moment van de borstkankerdiagnose. We willen de zorg op deze manier goed regelen om zoveel mogelijk te voldoen aan de individuele wensen. 

De nazorg die wordt aangeboden, is onderdeel van het behandelproces en brengt geen extra kosten met zich mee.

Naast de opgestelde programma’s is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken om te revalideren bij een oncologisch fysiotherapeut of als het nodig is bij het Revalidatieprogramma van Rijndam.

Persoonlijke begeleiding

De diagnose borstkanker heeft impact op uw leven en kan onzekerheden met zich meebrengen. Het kan zorgen voor lichamelijke gevolgen (zoals lymfoedeem en vermoeidheid), mentale gevolgen (zoals onzekerheid en angst) en sociale gevolgen (zoals werkhervatting en verzekering). Iedereen gaat anders om met deze gevolgen. De onzekerheden die u ervaart, kunt u bespreken met uw aanspreekpunt bij de Franciscus Borstkliniek.

Bij de Borstkliniek kunt u niet alleen vertrouwen op een optimale kwaliteit van de behandeling van borstkanker, maar ook op aandacht en zorg voor de vergaande gevolgen van borstkanker en de behandeling ervan.

Bij veel patiënten spelen ‘angst’ en ‘vermoeidheid’ een grote rol in de nasleep van de diagnose borstkanker en de behandelingen. Heeft u hier last van? Bespreek dit met de mammacareverpleegkundige zodat jullie samen naar een oplossing kunnen zoeken. Er zijn allerlei mogelijkheden om u hierbij te helpen. Uw behandelaar kan u naar aanleiding van een persoonlijk gesprek goed adviseren over mogelijke vervolgstappen, zodat u zich weer beter gaat voelen.

Jongvolwassen en kanker

In Franciscus bieden wij specifieke AYA-zorg. AYA’s (Adolescents & Young Adults) zijn jonge mensen die tussen 18 en 39 jaar voor het eerst te horen krijgen dat ze kanker hebben. Als jongvolwassene heb je waarschijnlijk veel vragen die specifiek zijn voor jouw leeftijd of situatie.

Lees meer over AYA-zorg

Uw partner of naaste heeft borstkanker

Als uw partner of naaste borstkanker krijgt, kan dat een hele grote schok zijn. Vooral als iemand dicht bij u staat, kunt u allerlei gevoelens en emoties hebben, bijvoorbeeld verdriet, boosheid, stress of angst. Ook kan het gebeuren dat u te maken krijgt met veranderingen zoals extra gezinstaken of andere zaken die u erbij krijgt. Het is belangrijk dat u realiseert dat u er niet alleen voor staat. Durf om hulp te vragen als u zelf iets niet kan of aankunt.

Uw partner of naaste kan zich vaak alleen of eenzaam voelen, omdat zij zelf met hun ziekte moeten leren omgaan. Laat in dit geval vooral merken dat u er bent voor hem of haar. Bijvoorbeeld door samen te praten, maar ook samen lachen en huilen horen hierbij.

Op de website www.kanker.nl vindt u waardevolle tips over hoe u kunt omgaan als uw partner of naaste kanker heeft. Een medisch maatschappelijk werker kan ook altijd worden ingeschakeld om hier hulp bij aan te bieden.

Uitleg en begeleiding voor (klein)kinderen

Praten met een kind, het klinkt zo eenvoudig. Maar hoe legt u uit dat u kanker heeft? Hoe moet u zeggen wat er aan de hand is? Moet u het wel vertellen?

Kinderen hebben heel snel in de gaten dat er iets mis is. Een vader die plotseling huilend thuis zit, een moeder die fluistert aan de telefoon, het zijn voor een kind duidelijke signalen dat er iets geheimzinnigs aan de hand is waar ze niet bij worden betrokken. Het achterhouden van informatie kan leiden tot angstige fantasieën bij een kind. Als kinderen weten wat er aan de hand is, dan zijn veel reacties heel normaal. Ze zijn verdrietig, angstig of boos en voelen zich soms schuldig.

Door met een kind open en eerlijk over de ziekte te praten en over de eventuele gevolgen ervan, krijgen zowel uw kind en u als (groot)ouder/verzorger de kans gevoelens te uiten. Op deze manier voelt het kind zich vrij om vragen te stellen. Problemen worden bespreekbaar en er kan samen worden gezocht naar oplossingen.

Wat zijn de belangrijkste tips om hiermee om te gaan?

  • Zoek een rustig moment om met een kind te praten.

  • Moedig een kind aan vragen te stellen.

  • Vertel niet teveel tegelijk. Ook als ouder heb je niet alle antwoorden, wees daar eerlijk in.

  • Een kind mag het verdriet van de ouder zien, verberg uw verdriet niet. Samen huilen kan erg opluchten.

  • Let op afwijkend gedrag van een kind.

  • Licht de school in, de leerkracht begrijpt dan beter waarom uw kind zich anders gedraagt. De leerkracht kan zo in de klas ook aandacht besteden aan de begeleiding van een kind.

Waar kan ik nog meer informatie krijgen?

Wilt u meer informatie over de begeleiding van uw (klein)kinderen? Neemt u dan contact op met de consultatief en palliatief oncologieverpleegkundige. Andere tips zijn:

Website www.kankerspoken.nl  
Boekje ‘Chemo-Kasper’ voor jongere kinderen
Boekje ‘Radio-Robbie’

Palliatieve zorg bij borstkanker

Wanneer een patiënt niet (meer) te genezen is, volgt een palliatieve behandeling. Deze behandeling is gericht op het bestrijden van klachten en het behoud van kwaliteit van leven. In dit traject zijn voor borstkankerpatiënten veel mogelijkheden. Chemotherapie, maar ook behandeling met (anti) hormonen of nieuwe medicijnen kunnen worden ingezet. Ook bestraling kan zinvol zijn. Soms kiezen wij ervoor om niets te doen, omdat de voordelen van verdere behandeling niet opwegen tegen de nadelen, of omdat er geen mogelijkheden tot behandeling meer zijn.

Als er met u is gesproken over palliatieve therapie, wordt u uitgenodigd voor een gesprek bij de consultatief en palliatief oncologieverpleegkundige. Dit is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in de behandeling en begeleiding van mensen met kanker die niet meer kunnen genezen. Deze verpleegkundige begeleidt u in de periode van de eventuele behandeling, controle en periode erna. De consultatief en palliatief oncologieverpleegkundige is aanspreekpunt voor u, uw naasten, uw huisarts en de wijkverpleegkundigen.

Telefonisch spreekuur

Maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 9.15 en van 13.15 tot 14.00 uur
Telefoonnummer: 010 - 893 1480 / 010 - 893 1485
E-mail: oncologieverpleegkundigen@franciscus.nl 

Meer informatie

www.netwerkpalliatievezorg.nl/nieuwewaterwegnoord
www.netwerkpalliatievezorg.nl/rotterdam