Kraamtijd

Na de bevalling volgt de kraamtijd; een periode van herstel. Na de geboorte staat het opbouwen van een band tussen moeder, (partner) en kind bij Franciscus centraal.
Geboortezorg in Franciscus

Ons uitgangspunt is dat ouder(s) en kind niet van elkaar gescheiden worden. Voor de moeder is het belangrijk om uw kind het eerste uur na de geboorte, bij u op de borst te laten liggen. Mits uw kind een goede start heeft. Onze verpleegkundigen en kraamverzorgenden betrekken u en uw partner zoveel mogelijk bij de verzorging van de baby.

Soms komt het voor dat de kinderarts besluit om uw kindje na uw bevalling in ons ziekenhuis langer te observeren. Tijdens de opname kunt u als 'gezonde moeder' en kraamvrouw in ons ziekenhuis verblijven.