Een sfeervolle huiskamer voor de kwetsbare oudere patiënt

29.533,00
opgehaald
Project huiskamer Interne Geneeskunde

Op de afdeling Interne Geneeskunde / Nefrologie in Franciscus Vlietland is een huiskamer gecreëerd voor de kwetsbare oudere patiënt. Deze patiëntengroep wordt steeds groter door de vergrijzing. Door deze huiskamer wordt er extra zorg aan de kwetsbare oudere patiënt geboden. Deze patiënten liggen soms langdurig op de afdeling, wachtend op nazorg. De patiënt is klaar met de behandeling, maar heeft geen activiteit op de afdeling. Met als gevolg, dat er functieverlies optreed.

In de huiskamer worden patiënten geactiveerd en gemobiliseerd, waardoor er minder functieverlies optreedt. Op de afdeling Interne Geneeskunde kan het vaak hectisch zijn, wat weer onrust veroorzaakt onder de kwetsbare oudere patiënt. Wanneer deze patiënten in de huiskamer verblijven, ervaren zij deze hectiek niet. Zij hebben een dagprogramma, structuur en afleiding.

In de huiskamer is ruimte, om de familie bij de zorg te betrekken. Zij kunnen in de huiskamer hun naaste ondersteunen. Dit gaat makkelijker dan op een patiëntenkamer. 

Kies een bedrag
Kies een bedrag tussen € 5 en € 10.000