Consultatiebureau

Na beëindiging van uw kraambed in Franciscus Gasthuis, neemt de verpleegkundige van het consultatiebureau de zorg over. Meestal neemt zij binnen 14 dagen contact met u op en bezoekt u thuis. De verpleegkundige kan u informatie en praktische adviezen geven over de verzorging, ontwikkeling, voeding en opvoeding van uw kind. Als uw kind vier weken oud is, krijgt u automatisch een uitnodiging om het consultatiebureau te bezoeken. Tijdens deze bezoeken volgen de verpleegkundigen en artsen uw kind in zijn of haar ontwikkeling.

Nazorg

Terug naar pagina over ontslag en nazorg