Nazorg

Als uw bevalling is begeleid door de gynaecoloog, vindt in sommige situaties enkele weken na de bevalling een nacontrole plaats in het ziekenhuis. Voor deze nacontrole krijgt u bij ontslag een afspraak mee. Dit kan ook een telefonische afspraak zijn zodat u niet speciaal naar het ziekenhuis hoeft te komen. Tijdens de nacontrole kunt u onder andere vragen stellen over de bevalling. Als u bij een eerstelijns verloskundige bevallen bent, krijgt u deze controle op de verloskundigenpraktijk.

Terug naar pagina over ontslag en nazorg