Naam

Franciscus Foundation

RSIN / fiscaal nummer

803641151

Bezoekadres

Franciscus Foundation, Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam

Postadres

Franciscus Foundation, Postbus 10900, 3004 BA Rotterdam

Bestuurssamenstelling/namen bestuursleden

  • De heer H. Schrijver (voorzitter)
  • De heer C.H.J. Lamers (vice-voorzitter)
  • De heer G.J. Braunstahl (lid)
  • De heer N. Honig (lid)

Beloningsbeleid

Het bestuur van de Franciscus Foundation is onbezoldigd.

Doelstelling

De Franciscus Foundation heeft ten doel het bevorderen en het bieden van financiële ondersteuning aan activiteiten van Franciscus Gasthuis & Vlietland. De stichting bereikt haar doel onder meer door:

  • het bevorderen, ondersteunen en financieren van innoverende activiteiten ten behoeve van patiëntenzorg binnen het ziekenhuis.
  • additionele faciliteiten t.b.v. patiënten, vrijwilligers en medewerkers betrokken bij of werkzaam voor het ziekenhuis.
  • wetenschappelijk onderzoek en overige projecten in het belang van Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De Franciscus Foundation (per 1 juli 2022) is een fusie van de Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis en het Franciscus Vriendenfonds. 

Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij naar het jaarverslag 2021 van de Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis en het Franciscus Vriendenfonds.

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording verwijzen wij naar de jaarrekening 2021 (Franciscus Vriendenfonds) en de jaarrekening 2021 (VriendenVlietland Ziekenhuis)
Download hier het publicatieplicht formulier van Franciscus Vriendenfonds.
Download hier het publicatieplicht formulier van Vrienden Vlietland Ziekenhuis

Beleidsplan

Voor meer informatie over het beleid van de Franciscus Foundation verwijzen wij naar het beleidsplan