Afspraak maken of wijzigen

U kunt voor een spreekuur, onderzoek of behandeling in ons ziekenhuis, zelf een afspraak maken of wijzigen. Dit kan alleen als u een verwijzing heeft van uw huisarts, specialist, tandarts of verloskundige. Wilt u een afspraak afzeggen? Doe dit uiterlijk 24 uur voordat uw afspraak plaatsvindt.

Hieronder leest u via welk telefoonnummer u een afspraak kunt maken, wijzigen of afzeggen. Uw afspraken bekijken kan in ons patiëntenportaal MijnFranciscus.