Zorgpad Astma en COPD

Met een verwijzing van uw huisarts of specialist, krijgt u een afspraak met 1 van de longartsen van ons expertisecentrum. De longarts bepaalt in overleg met u of u zal worden doorverwezen voor het zorgpad om uw longziekte nog beter in kaart te brengen.

Het zorgpad: 3 dagdelen

Dagdeel 1

  • Afspraak met de longconsulent, u krijgt dan ook een beweegmeter mee.
  • Invullen van vragenlijsten (via portaal of op de polikliniek bij de longconsulent) .
  • Eventuele onderzoeken (als deze voor u zijn aangevraagd), bijvoorbeeld een longfoto en/ of bloedafname.

Dagdeel 2 (1 week na 1e dagdeel)

  • Longfunctieonderzoek
  • Afspraak met longconsulente (bespreken van vragenlijsten, uitkomst beweegemeter, maken van een zorgplan).
  • Aspraak longarts voor bespreken van de diagnose en de behandeling.
     

Dagdeel 3 (binnen 3 weken na 2e dagdeel)

  • Afspraak met fysiotherapeut