Geestelijke verzorger P.J. Bougie
Geestelijke verzorger

P.J. Bougie

Zingeving wordt belangrijker op het moment dat je iets overkomt. 'Ik ben er echt van overtuigd: van alle krachten die de gezondheid bevorderen, is zingeving de sterkste.' (M.Huber)

Als je ziek word staat je leven op z’n kop. Het kan zijn dat je het perspectief niet meer ziet. Ik ondersteun je bij het hervinden van perspectief. Ook als je chronisch moet leven met een aandoening vraagt dit veel van jou en je omgeving. Het gaat mij om uw persoonlijke verhaal, uw levenswaarden. Ik bied u een steunend en/of inzicht gevend gesprek. Ik wil jou als patiënt begrijpen. Wat is jouw persoonlijk zin in het leven. Je meest innerlijke drijfveer. Hoe kan je vanuit je eigen innerlijke veerkracht weer verder? Hoe kun je regie voeren in deze kwetsbare situatie? Of hoe moet ik verder als ik weet dat ik niet meer lang te leven heb? Ik kan u ook bijstaan in het gesprek met de medisch specialist bij het maken van een moeilijke keuze.

Aandachtsgebieden

Katholiek