Smits
Geestelijk verzorger

H.J. Smits

Mijn naam is Hella Smits. De confrontatie met ziekte kan een aangrijpende gebeurtenis zijn. Een ziekenhuisopname of poliklinisch traject kan voelen als een trein die maar doordendert. Zonder tussenstops of adempauze. In deze situatie kan het met iemand stilstaan en met een open blik kijken wat er in het geding is helderheid geven. U ziet hoe in deze situatie uw levensgeschiedenis, verlangens, verwachtingen en waarden doorklinken. Dit kan u helpen ervaren dat u niet alleen in een trein zit die maar doorgaat maar ook in een coupé waar ruimte en aandacht kan zijn. Ik werk algemeen en sluit mij aan bij uw verhaal en inspiratiebronnen. Qua levensbeschouwelijke achtergrond haal ik inspiratie uit de katholieke traditie met specifieke interesse in de franciscaanse spiritualiteit. Daarnaast haal ik veel inspiratie uit filosofische teksten en beoefen ik zenmeditatie.