Transferpunt

Wanneer u na uw ziekenhuisopname niet direct naar huis kunt, wordt er vóór uw ontslag uit het ziekenhuis een nazorgaanvraag voor u ingediend bij het Transferpunt.
Header Revalidatie Rijndam

Wij helpen u graag bij het regelen van uw nazorg. 

Wanneer u na uw ziekenhuisopname niet direct naar huis kunt, wordt er vóór uw ontslag uit het ziekenhuis een nazorgaanvraag voor u ingediend bij het Transferpunt. De transferverpleegkundigen regelen, in overleg met u, de noodzakelijke nazorg. Denk hierbij aan:

  • Zorg bij u thuis;
  • Kort- of langdurende opname in een zorginstelling;
  • Terminale zorg;
  • Specialistische verpleegkundige zorg in de thuissituatie;
  • Welke wet- en regelgeving u te maken kunt krijgen.

De transferverpleegkundige zal vragen naar:

  • Uw gezondheidstoestand;
  • Uw thuissituatie;
  • Of u ondersteuning kunt verwachten van mantelzorgers, bijvoorbeeld familie of buren.

Uw voorkeur voor een zorginstelling

Wij vragen u altijd welke zorginstelling uw voorkeur heeft. Het Transferpunt doet er alles aan om dit te organiseren. Het kan voorkomen dat er geen plaats is bij de zorginstelling waar uw voorkeur naar uitgaat. In dat geval wordt door de transferverpleegkundige een andere zorginstelling gekozen. Hij of zij zal u hier altijd over informeren. Dit moet allemaal uiterlijk op de gestelde ontslagdatum geregeld zijn. Deze datum wordt vastgesteld door uw behandelend arts.

Behandelteam

Bekijk meer zorgverleners
Franciscus Gasthuis

Transferpunt

Rotterdam
010 – 461 6614
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur.
Franciscus Vlietland

Transferpunt

Schiedam
010 – 893 0010
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur.