Ziekte van Ménière

Bij de ziekte van Ménière heeft u last van een combinatie van draaiduizelingen, slechthorendheid en oorsuizen. Er is pas sprake van de ziekte van Ménière als deze 3 klachten optreden, zonder dat er een andere oorzaak voor wordt gevonden.

Er is nog geen passende behandeling voor de ziekte van Ménière. In Nederland en de meeste Europese landen bestaat de behandeling in eerste instantie uit een aanpassing van de levensstijl. Het advies is om spanningen zo veel mogelijk te vermijden. Meestal lukt dat niet zomaar. Zo nodig kan uw huisarts of KNO-arts u hierbij helpen.

Daarnaast kan uw KNO-arts medicijnen voorschrijven om duizeligheid te voorkomen of te bestrijden. Hiervoor bestaan verschillende middelen. Welk medicijn voor u geschikt is hangt onder andere samen met uw persoonlijke situatie. Voor sommige mensen biedt een hoortoestel een oplossing voor het gehoorverlies of tegen het hinderlijke oorsuizen.

Meer informatie vindt u in de folder, die u via deze pagina kunt downloaden.

Meniere.pdf