Behandeling van zaadbalkanker

Het kan noodzakelijk zijn om via een operatie de aangedane zaadbal (met kanker) te verwijderen. Meestal wordt tijdens het eerste polikliniekbezoek eerst uw zaadbal onderzocht door de arts. Daarna worden de volgende onderzoeken uitgevoerd, naast het lichamelijk onderzoek: echografie en bloedonderzoek op tumor merkstoffen. 

Als de uitkomsten van de echografie en het lichamelijk onderzoek op zaadbalkanker wijzen, moet de testikel operatief worden verwijderd en onderzocht. Dit gebeurt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na uw polikliniekbezoek. Daarom kunt u worden gevraagd om nuchter te blijven (niet meer te eten of drinken).

Zaadbalkanker.pdf