Vastzetten van een niet ingedaalde zaadbal (orchidopexie)

Bij een orchidopexie wordt de bal vastgezet in de balzak. Het doel is om een normale ontwikkeling van de bal te waarborgen en later zelfonderzoek van de bal mogelijk te maken.

De zaadballen (testikels) ontwikkelen zich bij jongetjes tijdens de zwangerschap in de buik. Ongeveer een maand voor de geboorte zijn de zaadballen via de lies in de balzak (scrotum) ingedaald. Normaal gesproken heeft een jongetje bij de geboorte dan ook beide zaadballen in zijn balzak. Soms blijft deze indaling achterwege. Een of beide zaadballen blijven dan in de buik of in de lies zitten. Op latere leeftijd kunnen hierdoor problemen met de vruchtbaarheid ontstaan. Eén niet ingedaalde zaadbal heeft geen invloed op de seksuele functies. 

De huidige adviezen zijn om rond het eerste levensjaar niet-ingedaalde ballen alsnog met een operatie in de balzak vast te zetten.

Orchidopexie.pdf