Vragenlijst over uw behandeling

U bent onder behandeling in ons ziekenhuis. Als ziekenhuis vinden wij het belangrijk om de resultaten van uw behandeling te meten. Zo krijgen we meer inzicht in de kwaliteit van zorg, en kunnen we die zorg verbeteren. Franciscus Gasthuis & Vlietland meet de behandelresultaten aan de hand van de PROMs vragenlijst (Patient Reported Outcome Measures).