Voedingsadvies bij een ileostoma

Een ileostoma is een kunstmatige uitgang op de dunne darm. Deze is aangelegd omdat de dikke darm is weggenomen of niet wordt gebruikt. In de dikke darm vindt gewoonlijk indikking van de ontlasting plaats en worden vocht en zout weer in het lichaam opgenomen.

Doordat de dikke darm zijn functie niet meer kan uitoefenen, is de ontlasting van mensen met een ileostoma over het algemeen dun tot brijachtig van aard. Met deze ontlasting vindt veel vocht- en zoutverlies plaats. Gebruik van voldoende vocht en zout in de voeding is dan ook erg belangrijk voor mensen met een ileostoma. In deze folder kunt u meer lezen over voeding bij een ileostoma en vindt u tips die klachten kunnen helpen te voorkomen.