Verwijden van slokdarm, maag en/of dunne darm

Een vernauwde slokdarm kan wijder worden door het vernauwde deel iets op te rekken; hierdoor kan vast en vloeibaar voedsel weer makkelijk de slokdarm passeren.

De arts brengt de flexibele slang via uw mond naar binnen. U moet dan een keer slikken. Hierna wordt de slang via de slokdarm verder doorgeschoven naar de maag. Tijdens het terugtrekken van de slang wordt een voerdraad achtergelaten. Over deze voerdraad wordt een buis geschoven die van smal naar breder uitloopt en de vernauwing geleidelijk oprekt. Dit wordt meestal tijdens hetzelfde onderzoek nog een aantal keren herhaald. In sommige gevallen gebeurt het oprekken door middel van een ballon.