Verpleegkundig spreekuur MDL

De behandelend arts licht u in over uw diagnose en het behandelplan. Gebleken is dat patiënten en hun naasten die te maken krijgen met deze ziekten, vaak behoefte hebben aan meer informatie en begeleiding. Daarom heeft Franciscus Gasthuis een verpleegkundig spreekuur. Een verpleegkundige, die specifieke kennis heeft op het gebied van maag-, darm- en leveraandoeningen, verzorgt dit spreekuur.