Behandeling van een vernauwde halsslagader

De behandeling van een vernauwde halsslagader kan bestaan uit het innemen van medicijnen of een operatie. De operatie aan een vernauwde halsslagader kan risicovol zijn. De vaatchirurg bepaalt of u in aanmerking komt voor een operatie. Deze keuze wordt bepaald aan de hand van de ernst van de vernauwing, uw lichamelijke conditie en levensverwachting. Uit studies is gebleken dat bij een vernauwing van 70% of minder, de risico’s van een operatie groter zijn dan de voordelen. In dit geval wordt u alleen met medicijnen behandeld. Dit wordt ook wel de conservatieve behandeling genoemd.

Conservatieve behandeling

Deze behandeling richt zich op het beperken van de risicofactoren, zoals een hoge bloeddruk of hoog cholesterol, door het innemen van medicijnen. Standaard wordt gestart met een bloedverdunner. U levert zelf een bijdrage door niet te roken en er gezonde voedingsgewoonten op na te houden.

Operatie

Heeft het onderzoek aangetoond dat er een vernauwing is van 70% of meer, dan komt u in principe in aanmerking voor een operatie. Bij de halsslagaderoperatie haalt de vaatchirurg de binnenste laag van de vaatwand, waar de plaque zit, weg. De operatie vindt plaats onder volledige narcose. 

Meer informatie vindt u in de folder, die u via deze pagina kunt downloaden.