Verdoving naast narcose, epidurale katheter

Tijdens het preoperatieve gesprek stelde de anesthesioloog of medewerker van de Preoperatieve screening voor om tijdens de operatie gebruik te maken van een epidurale verdoving. Dit is een extra verdoving via de rug naast de algehele verdoving (narcose) en wordt soms ook met de term ‘ruggenprik’ aangeduid. Van de ruggenprik kennen we twee soorten, de spinale verdoving en de epidurale verdoving. In deze folder leest u wat de epidurale verdoving inhoudt.