Valpolikliniek

De Valpolikliniek is een onderdeel van de polikliniek Geriatrie. Het vallen kan meerdere oorzaken hebben. Voor degene die valt, maar ook voor de huisarts, is vaak niet duidelijk wat deze oorzaken zijn. Het team dat u behandelt op de Valpolikliniek doet uitgebreid onderzoek, waarbij ook uw medicijngebruik aan de orde komt. Het onderzoek wordt gedaan door een geriater (medisch specialist voor ouderen), een verpleegkundige en een fysiotherapeut. U krijgt twee afspraken.

Eerste afspraak
De geriatrieverpleegkundige neemt een aantal testen af en brengt uw persoonlijke situatie in kaart. Ook wordt er bloed afgenomen en een hartfilmpje gemaakt (ECG). De fysiotherapeut onderzoekt uw spierkracht, mobiliteit, balans en beweegpatroon.

Tweede afspraak
De geriater verricht uitgebreid lichamelijk onderzoek, neemt uw medicatie met u door en bespreekt de uitslagen van de voorgaande afspraak met u.

Op basis van de uitslagen van de onderzoeken en testen wordt een behandeling gestart, krijgt u adviezen of wordt u doorverwezen naar de polikliniek Geriatrie of een ander medisch specialisme voor verder onderzoek en behandeling.

U kunt een afspraak maken bij de Valpolikliniek met een verwijzing van uw huisarts of een medisch specialist.

Voor meer informatie kunt u de informatiefolders hieronder downloaden.