Behandeling van stressincontinentie (urethrasuspensie)

Stressincontinentie kan operatief worden behandeld, ook wel Urethrasuspensie genoemd (urethra=plasbuis, suspensie=ophanging), met behulp van TVT, ook wel TVTO (Tensionfree Vaginal Tape Obturatorius) of TOT (Trans Obturator Tape) genoemd.

Bij een TVT (Tensionfree Vaginal Tape) wordt uw plasbuis in een betere positie gelegd en vastgezet met een bandje. Het doel van de operatie is om ongewild urineverlies, dat optreedt bij plotselinge drukverhoging in de buik, te voorkomen. Zo een plotselinge drukverhoging kan worden veroorzaakt door hoesten, lachen en niezen, maar ook door activiteiten als sporten en hardlopen.

Urethrasuspensie.pdf