Staaroperatie

Door middel van een staaroperatie wordt de troebele lens verwijderd en vervangen door een heldere kunststof lens (implantlens).

De manier van verdoven kan verschillen. Er wordt gekozen voor druppelanesthesie of een verdovende injectie. Dit bespreekt uw arts vooraf met u. Deze keuze heeft invloed op de plek waar de staaroperatie plaatsvindt en hoe lang u zich in het ziekenhuis bevindt.

Lees voor meer informatie onderstaande folders.