Spanningshoofdpijn

Spanningshoofdpijn bestaat uit een meestal drukkende, zeurende pijn, veelal over het gehele hoofd. De pijn is vaak als een soort bandgevoel aanwezig. De ernst kan wisselen van licht tot matig. Vaak straalt de pijn vanuit de nek naar het hoofd, soms in combinatie met misselijkheid en lichte overgevoeligheid voor licht en/of geluid.

De behandeling is afhankelijk van de oorzaak. De behandeling kan bestaan uit: sporten, leefregels, houdingstherapie, fysiotherapie, behandeling door een psycholoog en/of medicatie. Vaak moet een vicieuze cirkel worden doorbroken.

Naast spanningshoofdpijn kan er ook sprake zijn van medicatie-afhankelijke hoofdpijn. Door overmatig gebruik van cafeïne en/of pijnstillers, ontstaat een chronische (vrijwel) dagelijkse hoofdpijn. Dan is de behandeling erop gericht om te ontwennen van de medicatie.