Behandeling van SL-letsel

Samen met uw orthopedisch handchirurg kiest u de beste behandeling voor het SL-letsel:

  1. Afhankelijk van de klachten zal bij lichte, kort bestaande klachten en bij een gedeeltelijke scheur van het SL-ligament gekozen worden voor afwachtend (conservatief) beleid.
  2. Bij langer bestaande klachten en bij onvoldoende resultaat van het conservatief beleid kan gekozen worden voor een operatieve behandeling.

In deze folder leest u wat u kunt verwachten van de verschillende behandelmethoden.

SL-letsel.pdf