Schildwachtklierprocedure bij borstkanker

Borstkanker verspreidt zich meestal het eerst naar de lymfeklieren in de oksel. Onderzoek heeft uitgewezen dat de schildwachtklier de eerste lymfeklier is waar cellen vanuit een tumor naartoe stromen. Deze klier heeft een schildwachtfunctie omdat hij probeert uitzaaiingen in de rest van de oksel tegen te houden.

Tijdens de borstoperatie wordt de schildwachtklier verwijderd. Deze wordt vervolgens samen met de tumor opgestuurd voor onderzoek. De uitslag van dit onderzoek duurt meestal 7 tot 10 dagen. Als uit dit onderzoek blijkt dat de schildwachtklier vrij is van tumorcellen, dan is verdere operatieve behandeling van de oksel niet nodig. Worden er wel tumorcellen in de schildwachtklier gevonden, dan overlegt de chirurg met u of een okselkliertoilet, middels een tweede operatie, noodzakelijk is. 

Meer informatie vindt u in de folder die u via deze pagina kunt downloaden.