Scaphoid nonunion

Een scaphoid fractuur is een breuk in het scheepvormig handwortelbeentje, deze ontstaat vaak na een val op uitgestrekte hand. In vergelijking met de andere handwortelbeentjes, genezen breuken van het scaphoid moeizaam. Dit komt door de verstoring van de ingewikkelde bloedvoorziening van het scaphoid bij een breuk. Het niet vastgroeien van de breuk noemen wij een pseudo-artrose of een non-union. Het risico hierop neemt toe bij het niet op tijd onderkennen van de breuk of bij een onjuiste behandeling.

Klachten en symptomen scaphoid nonunion

Een scaphoid fractuur en nonunion kunnen op elke leeftijd voorkomen, maar komen vaak voor bij mannen (tweemaal zo veel in vergelijking met vrouwen) tussen de 30 en 40 jaar. De typische klachten en symptomen zijn:

  • Pijnklachten en zwelling aan de duimzijde van de pols ter hoogte van de duimbasis;
  • Verminderde bewegelijkheid van de pols;
  • Activiteiten als opdrukken en (zwaar) belasten van de pols verergeren de klachten;
  • In de loop van de tijd neemt de bewegelijkheid van de pols verder af en nemen de pijnklachten toe.

Behandeling scaphoid nonunion

Samen met uw orthopedisch handchirurg kiest u de beste behandeling. In eerste instantie is dit een behandeling zonder operatie. Hierbij kiest uw orthopedisch chirurg voor onderarmgips voor 6 weken. Als deze behandeling onvoldoende resultaat heeft, kan uw orthopedisch chirurg kiezen voor een operatie.

In de onderstaande folder leest u meer over de behandeling, de voorbereiding op de behandeling en de nazorg.