Ruggenprik bevalling (epiduraal katheter)

Tijdens het bevallen kan in de ontsluitingsfase bij u de wens ontstaan tot het inbrengen van een epidurale katheter. Dit is een bepaalde vorm van een ruggenprik. 

De epidurale katheter is een zeer dun slangetje, dat door middel van een prik in de rug onder de huid wordt geplaatst. De prik wordt gezet in de buurt van de zenuwbanen die de pijngeleiding verzorgen. Door het plaatsen van de ruggenprik, kan tijdens de ontsluitingsfase van de bevalling pijnstilling worden gegeven.