Behandelwijzer totale prostaatverwijdering

Bij u is de diagnose prostaatkanker gesteld. U krijgt tijdens het bezoek aan het Prostaatcentrum veel informatie. Deze behandelwijzer is voor u samengesteld om u en uw naasten schriftelijk te informeren over uw prostaatoperatie met de Da Vinci Robot.

De urologisch oncologieverpleegkundige geeft u gerichte informatie over de opname, kathetergebruik, continentie en bekkenfysiotherapie. U kunt contact opnemen met de urologisch oncologieverpleegkundige wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn omtrent de ingreep.

Meer informatie vindt u in de folder Verwijdering van de prostaat (radicale prostatectomie) van Anser Prostaatcentrum.