Prikservice van de Poli-Apotheek

Uw arts van Franciscus Gasthuis heeft voor u een specialistisch geneesmiddel voorgeschreven dat per injectie wordt toegediend. Dit geneesmiddel moet zorgvuldig worden gebruikt. Onjuist gebruik kan leiden tot een verminderde werking van het geneesmiddel of tot bijwerkingen. In nauwe samenwerking met uw specialist biedt de Poli-Apotheek van het Franciscus Gasthuis u de Prik- en Zorgservice aan.