Post Intensive Care Syndroom

In deze folder geven we u uitleg over het Post Intensive Care Syndroom (PICS) en welke klachten/symptomen voorkomen.

Post Intensive Care Syndroom

Patiënten die ernstig ziek zijn geweest en op de Intensive Care (IC) zijn behandeld, hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van PICS. PICS bestaat uit lichamelijke, cognitieve en psychische klachten die gerelateerd zijn aan hun verblijf op de IC en omvat zowel nieuwe als verergerde klachten. 

Post Intensive Care Syndroom Familie (PICS-F)

Naasten kunnen ook PICS ontwikkelen, dat wordt het Post Intensive Care Syndroom Familie genoemd of PICS-F. 

Onbekendheid

PICS en alle problemen die daaruit voortvloeien zijn binnen onze gezondheidszorg bij werkgevers en binnen de samenleving nog vaak onbekend. Deze onbekendheid zorgt ervoor dat patiënten en naasten mogelijk niet de zorg en begeleiding krijgen die nodig zijn om de draad van het leven weer op te kunnen pakken na de ingrijpende IC-opname.

PICS.pdf