Polyfarmacie polikliniek

Als u vijf of meer medicijnen tegelijkertijd gebruikt, dan kunt u een afspraak krijgen op de polikliniek Polyfarmacie. Deze maakt onderdeel uit van de polikliniek Geriatrie en wordt aangeboden in Franciscus Vlietland, in Schiedam.

Op de polikliniek Polyfarmacie spreekt u met de geriater (dit is een specialist voor ouderen) en de ziekenhuisapotheker. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek en meestal een hartfilmpje (ECG). Met alle gegevens, ook van laboratoriumonderzoek en informatie van andere specialisten, wordt uw medicatie geanalyseerd. Daaruit volgt een advies. Vervolgens bespreken de geriater en apotheker dit advies met u. Waar mogelijk stemmen zij het advies af op uw wensen en mogelijkheden.