Poliklinische longrevalidatie

Mensen met COPD of astma gaan als gevolg van benauwdheid vaak minder bewegen. Door minder bewegen gaat de conditie achteruit. Iemand met een slechtere conditie is bij inspanning sneller moe en voelt zich eerder benauwd. Niet alleen de patiënt zelf, maar ook zijn omgeving kan hier gevolgen van ondervinden. Het gezinsleven kan sterk beïnvloed worden door de ziekte van een partner of ouder. Ook op andere vlakken, bijvoorbeeld werk of hobby, treden als gevolg van benauwdheid veranderingen op. Longrevalidatie speelt op al deze ongunstige veranderingen in.

Voor longrevalidatie komen volwassenen met COPD (chronische bronchitis of emfyseem) of astma in aanmerking. 

Deelname aan het longrevalidatieprogramma is alleen mogelijk na verwijzing van een longarts van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Patiënten uit een ander ziekenhuis kunnen via hun huisarts of eigen longarts naar de longarts in Franciscus Gasthuis & Vlietland verwezen worden.