Pleurapunctie en pleurabiopsie

Pleurapunctie

Er zijn 2 verschillende pleurapuncties:

  • een diagnostische punctie, waarbij een kleine hoeveelheid vocht wordt weggenomen voor onderzoek;
  • een ontlastende punctie, waarbij een grote hoeveelheid vocht wordt weggenomen om kortademigheid op te heffen. Het verwijderen van vocht geeft meestal een gevoel van verlichting, daardoor kunt u beter ademhalen en voelt u zich prettiger.

Pleurabiopsie

In overleg met uw behandelend longarts heeft u besloten om een pleurabiopsie te verrichten. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van weefsel van het borstvlies. Door middel van een pleurabiopsie kan achterhaald worden wat de oorzaak van de vochtproductie is. In deze folder geven wij u informatie over dit onderzoek.

Pleurapunctie.pdf

Pleurabiopsie.pdf