Pleur-X Katheter

In overleg met uw behandelend longarts is besloten om een
Pleur-X katheter te plaatsen. Het doel van de behandeling is om een permanent slangetje (drain) te plaatsen. De drain (Pleur-X katheter) blijft in uw borstholte zitten en zorgt ervoor dat pleuravocht regelmatig kan weglopen. Hierdoor hoeft u niet steeds opnieuw geprikt te worden, zodat er minder risico ontstaat op complicaties. Doordat het vocht continu kan aflopen, bent u naar verwachting minder kortademig. In deze folder geven wij u informatie over deze behandeling.