Behandeling bij plaveiselcelcarcinoom

Het plaveiselcelcarcinoom is een kwaadaardige tumor van de huid. Deze vorm van huidkanker ontstaat in de opperhuid en kan soms uitzaaien naar de lymfeklieren of organen. Het plaveiselcelcarcinoom kan overal voorkomen, maar voornamelijk op plaatsen die vaak en veel hebben blootgestaan aan zonlicht. Denk hierbij aan het gezicht (oren, onderlip), nek en handruggen. Deze vorm van huidkanker komt vooral voor bij mensen van zestig jaar en ouder. Maar ook jongere mensen kunnen een plaveiselcelcarcinoom krijgen.

Als het plaveiselcelcarcinoom niet wordt behandeld, kan het uitzaaien naar de lymfeklieren. Dit gebeurt zelden (in 5% van de gevallen). In het algemeen zijn de vooruitzichten zeer goed.

Excisie

In de meeste gevallen wordt een plaveiselcelcarcinoom onder plaatselijke verdoving chirurgisch verwijderd (excisie). Hierbij wordt een randje gezonde huid meegenomen, vanwege mogelijke groei buiten de zichtbare begrenzing. Gewoonlijk wordt bij een plaveiselcelcarcinoom een marge van enkele millimeters gezonde huid aangehouden. Bij grotere huidafwijkingen, van bijvoorbeeld het sprietige subtype wordt een ruimere marge geadviseerd. Het is van belang dat het basaalcelcarcinoom volledig wordt verwijderd. Om hiervan zeker te zijn, wordt het verwijderde weefsel altijd microscopisch onderzocht.

Mohs Micrografisch Chirurgie

Met deze techniek wordt een plaveiselcelcarcinoom volledig verwijderd, zonder onnodig weefsel op te offeren. Dit is mogelijk door tijdens de ingreep direct de snijranden (randen van het plekje) te beoordelen of ze vrij zijn van een plaveiselcelcarcinoom. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt alleen waar nodig en mogelijk nog meer weefsel weggesneden.