Behandeling van oorsuizen (tinnitus)

De medische behandelmethoden van tinnitus zijn helaas nog beperkt en hangen nauw samen met de mogelijke oorzaak. De mogelijke oorzaak kan een ziekte zijn, oorsuizen kan dan verdwijnen wanneer de ziekte behandeld is. Vaak verdwijnt tinnitus niet, zoals wanneer het oorsuizen is ontstaan door lawaaibeschadiging of een hoge bloeddruk. Sommige patiënten hebben baat bij bepaalde medicijnen. Uw behandelend specialist kan u zonnodig een medicijn op proef voorschrijven.

Onderzoek kan echter uitwijzen dat er medisch weinig tot niets voor u kan worden gedaan. U kunt dan wel zelf proberen de situatie te verbeteren door bijvoorbeeld uw ervaringen te delen, afleiding en ontspanning te zoek of een hoortoestel aan te schaffen. Lees in de folders alle adviezen die u kunt gebruiken om de situatie te verbeteren. 

Oorsuizen.pdf