Ontzuren urine

Bij u is de diagnose urinezuurstenen gesteldUrinezuurstenen zijn de enige stenen in de urinewegen die goed met medicijnen kunnen worden behandeld en opgelost.

Het doel van de behandeling met medicijnen is om de urine pH-waarde omhoog te brengen tot een waarde tussen de 6,2 en 6,8. 

In deze folder vindt u meer informatie over het ontzuren van urine.

Ontzuren urine.pdf