Ontslag uit het ziekenhuis na een maagverkleining

Recent hebt u een maagverkleining (een sleeve gastrectomie of gastric bypass) ondergaan in Franciscus Gasthuis & Vlietland. Mede hierdoor zal uw leven het komend jaar drastisch gaan veranderen.

In het proces naar een gezondere toekomst heeft u wellicht vragen. Vragen over voeding, eetpatroon, drinken, sporten, eventuele klachten en het verdere medische traject. Voor een groot deel zijn deze vragen identiek voor beide maagverkleiningstypen (gastric sleeve of gastric bypass). Indien iets specifiek is voor één van de operaties, dan wordt dit aangegeven. Voor sommige onderwerpen, zoals voeding en sport, gelden in de eerste weken andere regels dan daarna.

Meer informatie vindt u in de folder, die u via deze pagina kunt downloaden.