Nierbiopsie

In overleg met uw behandelend arts is er besloten tot een nierbiopsie. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie, door een ervaren radioloog. Bij een nierbiopsie wordt een klein stukje weefsel ter grootte van een halve lucifer uit de nier verwijderd. Voor dit onderzoek wordt u een dag en een nacht opgenomen op de afdeling Nefrologie.

In deze folder staat de werkwijze van het onderzoek in grote lijnen uitgelegd. Heeft u na het lezen nog vragen? Dan kunt u deze voor het onderzoek stellen aan de verpleegkundige of behandelend arts.

Nierbiopsie.pdf