Movemonitor

Neemt u deel aan het Zorgpad Astma & COPD? Om meer informatie over uw beweegpatroon te krijgen, vragen wij u een week lang de Movemonitor op uw onderrug te dragen. 

De Movemonitor is een klein apparaatje dat u om uw middel draagt, in het midden van uw onderrug. Door de Movemonitor kan goed inzicht worden verkregen in uw lichamelijke activiteit in het dagelijks leven. Dit is van belang om u een goed behandeladvies te kunnen geven. De Movemonitor meet uw lichamelijke activiteit met behulp van drie versnellingsopnemers.