Medisch Maatschappelijk Werk Dialysecentrum

Wanneer u een nierziekte heeft en gebruikt maakt of gaat maken van een nierdialysebehandeling kan dat grote invloed hebben op uzelf, relatie, gezin, werk, financiën en toekomst.

U kunt dan te maken krijgen met onverwachte vragen, spanningen en onzekerheden. Om u bij deze problematiek ter zijde te staan, kunt u beroep doen op de Medisch Maatschappelijk Werker.