Medisch maatschappelijk werk

Ziek zijn: het overkomt u. Een ziekte, medische behandeling en/of opname kan voor u en uw omgeving spanningen en zorgen met zich meebrengen. De afdeling Medisch Maatschappelijk Werk biedt psychosociale begeleiding, behandeling of ondersteuning voor u en uw naasten.

In deze folder leest u meer over hoe wij u kunnen ondersteunen.